søndag 22. januar 2012

Gone diving

Selvportrett fra en dykketur vinteren 2012